Trapetsplåt

Trapetsplåt

Trapetsplåt är utmärkt för beläggning av fasader och tak. Inom bostadsbyggande används det först och främst till beläggning av garage (tak och väggar), altaner, skärmtak och hustak. Tack vare det breda urvalet av färger och profiler kan trapetsplåten användas på olika slags byggnader och i alla miljöer.

Vi erbjuder följande trapetsplåtar:

  • täckande, används till tak och väggar samt undertak
  • bärande, används som bärande plåttak, bärande konstruktioner av olika storlekar, som form för konstruktioner av armerad betong
 Universell: Beständig: Ekonomisk:
kan användas i handels- och tjänste-, industri-, jordbruks- tillverkningsbyggnader och till avfallsanläggning,skyddstak, garage, inhägnadövervåningar, vindar, förstukvistartillgänglig i 35 färgertillverkad av högkvalitetsståltäckt med organiska och metalliska skikt av normenlig tjocklekhar användning i konstruktioner av olika storlekarlåg viktsnabb montering
Trapetsplåtar:täckandebärande
Tillgängliga ytskikt:MetalliskaMetalliska + organiska ytskiktMetalliska och organiska ytskikt
Plåttjocklek:0,50 mm; 0,70 mm0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm0,75 mm; 0,88 mm; 1,00 mm; 1,25 mm
Yttre lager:förzinkat Z275, aluzink AZ185 + Easyfilm™förzinkat Z275 + polyester, polyester matt, PVC(F), PVDFförzinkat Z275,förzinkat Z100 + polyester 15 µm
Stålkvalitet:S250GD (konstruktionsstål, sträckgräns 250 MPa och brottgräns 330 MPa); rostfritt (1.4301)S320GD(konstruktionsstål av sträckgräns 320 och brottgräns 330 MPa)
Färger:30 färgerRAL 9010 och 9002
Längd:enligt önskemål
Max längd:beroende på profil

Tillägsbehandling av metalliska ytskikt:

  • DR!PSTOP – tillval: motverkar kondensation (profiler BTD 35, BTD 45, BTD 55)
  • Easyfilm™ – ett tunt, organiskt lager som skyddar aluzink mot missfärgning (miljövänligt, innehåller inte krom, uppfyller EU krav)
  • Akustisk porfil – tillval: perforering (profiler: BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)
Kulörer
Trepetsprofil

Fasadprofil

BPO – optisk profil
BTS 10
BTS 18
BTS 18.138
BTU 20
BTS 35

Takprofil

 BTD 10
 BTD 18
 BTU 20
 BTD 18.138
 BTD 35
 BTD 45
 BTD 45.333
Trapetsplåt

Kulörer