Kondenshindrande membran

Kondenshindrande folie MLA 135 är en 4-skiktsfolie som består av polypropylentyg som är belagt på båda sidor med ett polypropylenskikt och absorberande bondad duk av polypropylen. Folien MLA 135 är särskilt användbar som skikt av initial takläggning (FWK) som förseglar taktäckningar där det finns inte användbart, dock ventilerat vindsutrymme. Skiktet av absorberande bondad duk skyddar mot droppar av kondensat från vattenånga som ansamlas från bostadsutrymmen i takbeläggningen. Om det finns överskott av ånga, kvarhålls den av bondad duk och därefter stegvis avlägsnas genom luft som ventilerar vinden.

ParameterMLA 135
Yttemassa135 g/m2
Reaktion vid brandpåverkanE
Motståndskraft mot vatteninträngningföre artificiell åldringefter artificiell åldringklass W1
klass W1
Draghållfasthet, längsföre artificiell åldringefter artificiell åldring(840±84) N/50mm
(65±6) N/50mm
Draghållfasthet, tvärsföre artificiell åldringefter artificiell åldring(690±70) N/50mm
(35±4) N/50mm
Töjning i längsgående riktningföre artificiell åldringefter artificiell åldring14% ± 5%
11% ± 5%
Töjning i tvärsgående riktningföre artificiell åldringefter artificiell åldring11% ± 5%
11% ± 5%
Riv styrkalängstvärs(240 ± 25) N
(240 ± 25) N
Flexibilitet i låga temperaturer– 40 0C
Rullens mått1,5 x 50 m

Deklaration-6-2008.doc